Archiwum

Poprzednie Edycje Warsztatów:

I OAK – Kraków, 5-7 I 1999, edycja pilotażowa

Organizatorzy: Koło Przyrodników Studentów Uniwersytetu Jagiellońskiego
Liczba uczestników: 23
Eksperci:

 • dr Michał Jasieński, UJ
 • dr Grażyna Jasieńska, UJ

 

II OAK – Smoleń, 23-25 IV 1999

Organizatorzy: Koło Przyrodników Studentów Uniwersytetu Jagiellońskiego
Liczba uczestników: 36
Eksperci:

 • dr hab. Mariusz Cichoń, UJ
 • mgr Jacek Sypniewski, UJ, aktor

Temat wiodący: Techniki aktorskie, dykcja, postawa i kontakt z publicznością

 

III OAK – Turtul, 5-7 XI 1999

Organizatorzy: Koło Przyrodników Biologów Uniwersytetu w Białymstoku
Liczba uczestników: 43
Eksperci:

 • prof. dr hab. Marek Konarzewski, UwB
 • dr Paweł Michalak, UwB

Temat wiodący: Statystyka w badaniach naukowych

 

IV OAK – Tuchola, 7-9 I 2000

Organizatorzy: Studenckie Koło Naukowe Biologów Wydziału Biologii i Nauk o Ziemi Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu przy pomocy Dyrekcji Tucholskiego Parku Krajobrazowego
Liczba uczestników: 32
Eksperci:

 • prof. dr hab. Andrzej Przystalski, UMK
 • prof. dr hab. Adam Barcikowski, UMK
 • dr Róża Bazińska

Temat wiodący: Psychologia wystąpień publicznych

 

V OAK – Pilchy, 13-16 IV 2000

Organizatorzy: Koło Naukowe Biologów Terenowych UW, magistranci i doktoranci Zakładu Hydrobiologii UW
Liczba uczestników: 35 (w tym 6 z zagranicy)
Eksperci:

 • dr Andrzej Kowalczewski – Zaklad Hydrobiologii UW
 • dr Piotr Jaracz – Wydział Fizyki UW
 • dr Marek Ostrowski, Pracownia Informatyki Obrazowej UW
 • mgr Piotr Kann, Pracownia Grafiki Komputerowej WWP ASP
 • mgr Jarosław Słoń, Zakład Hydrobiologii UW

Temat wiodący: Informacja obrazowa i grafika prezentacyjna

 

VI OAK – Polichty k. Ciężkowic, 23-26 XI 2000

Organizatorzy: Koło Przyrodników Studentów Uniwersytetu Jagiellońskiego magistranci i doktoranci Wydziału Biologii i Nauk o Ziemi UJ
Liczba uczestników: 46 (w tym 3 z zagranicy)
Eksperci:

 • dr hab. Ryszard Laskowski, Zakład Ekotoksykologii UJ
 • mgr Piotr Kann, Pracownia Grafiki Komputerowej WWP ASP
 • Jarosław Kyrcz –Focus F.H.U.

Temat wiodący: Grafika w prezentacjach naukowych, fotografia cyfrowa

 

VII OAK – Białowieża, 1-4 III 2001

Organizatorzy: Koło Naukowe Biologów przy Instytucie Biologii UwB, magistranci i doktoranci Instytutu Biologii UwB
Liczba uczestników: 37 (w tym 2 z zagranicy)
Eksperci:

 • prof. dr hab. Jan Taylor, Zakład Ekologii Zwierząt, Instytut Biologii UwB
 • dr Agata Banaszak, Zaklad Genetyki, Instytut Biologii UwB
 • mgr Norbert Duda

Temat wiodący: Wykorzystanie GPS w badaniach terenowych

 

VIII OAK – Górzno, 19-22 IV 2001

Organizatorzy: Studenckie Koło Naukowe Biologów Wydziału Biologii i Nauk o Ziemi UMK, magistranci i doktoranci Wydziału Biologii i Nauk o Ziemi
Liczba uczestników: 40
Eksperci:

 • dr Róża Bazińska

Temat wiodący: Werbalne i niewerbalne sposoby komunikacji

 

IX OAK – Murzynowo, 8-11 XI 2001

Organizatorzy: Koło Naukowe Biologii Molekularnej UW
Liczba uczestników: 43
Eksperci:

 • doc. dr Grażyna Dobrowolska, Instytut Biochemii i Biofizyki PAN
 • prof. dr hab. Joanna Pijanowska, Zakład Hydrobiologii UW
 • mgr Piotr Kann, Pracownia Grafiki Komputerowej WWP ASP
 • dr Marek Ostrowski, Zakład Ekologii UW

Temat wiodący: Informacja obrazowa w prezentacjach

 

X OAK – Jeziory, 14-17 IV 2002

Organizatorzy: Koło Naukowe Przyrodników UAM
Liczba uczestników: 50
Eksperci:

 • Krzysztof Baczyński TPI Poznań
 • prof. dr hab. Stanisław Dylak, Wydział Nauk Społecznych UAM
 • mgr Lech Kaczmarek, Stacja Ekologiczna w Jeziorach
 • mgr Piotr Kann, Pracownia Grafiki Komputerowej WWP ASP
 • mgr Waldemar Mikołajczyk, Zakład Fizjologii Zwierząt UAM
 • mgr Eliza Rybska, Zakład Fizjologii Zwierząt UAM
 • mgr Krzysztof Wawrzyniak, Wydział Nauk Społecznych UAM
 • dr Krzysztof Wypijewski, Zakład Biochemii Biopolimerów, UAM
 •  

XI OAK – Włodzimierzów, 7-9 XI 2002

Organizatorzy: doktoranci i magistranci Katedry Zoologii Bezkręgowców i Hydrobiologii UŁ
Liczba uczestników: 53
Eksperci:

 • dr Michał Grabowski, Katedra Zoologii Bezkręgowców i Hydrobiologii UŁ
 • dr Mirosław Przybylski, Katedra Ekologii i Zoologii Kręgowców UŁ

Tematy wiodące: Światopogląd i metoda naukowa, Statystyka w badaniach naukowych

 

XII OAK – Zamek Bierzgłowski, 20-23 XI 2003

Organizatorzy: Studenckie Koło Naukowe Biologów UMK, Studium Doktoranckie Biologii UMK
Liczba uczestników: 52 (w tym 2 z zagranicy)
Eksperci:

 • dr Małgorzata Jefimow, Zakład Fizjologii Zwierząt UMK
 • dr Anna Goc, Pracownia Genetyki UMK
 • dr Karolina Krysińska, Instytut Psychologii UAM
 • dr nauk humanistycznych/mgr psychologii Dorota Mroczkowska, Wydział Socjologii UAM
 • lek. med./mgr psychologii Kamila Pers, Klinika Psychiatrii Dzieci i Młodzieży AM Poznań
 • ks. dr Marian Wróblewski, Seminarium Duchowne w Toruniu

Temat wiodący: Psychologia wystąpień publicznych

 

XIII OAK – Włodzimierzów, 26-29 II 2004

Organizatorzy: magistranci i doktoranci Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska UŁ
Liczba uczestników: 55
Eksperci:

 • dr Michał Grabowski, Katedra Zoologii Bezkręgowców i Hydrobiologii UŁ
 • dr Marek Michalski, Muzeum Przyrodnicze UŁ
 • mgr Piotr Kann, Pracownia Grafiki Komputerowej WWP, ASP Warszawa


Tematy wiodące: Efektywne czytanie i pisanie: abstrakty, słowa kluczowe, narzędzia komputerowe w prezentacji naukowej

 

XIV OAK – Łazy, 22-25 IV 2004

Organizatorzy: magistranci i doktoranci Instytutu Nauk o Środowisku UJ
Liczba uczestników: 33
Eksperci:

 • prof. dr hab. Adam Łomnicki – Zakład Ekologii Populacyjnej, Instytut Nauk o Środowisku UJ
 • dr hab. Mariusz Cichoń – Zakład Ekologii Populacyjnej, Instytut Nauk o Środowisku UJ

Temat wiodący: Współpraca w grupie, kreatywność i efektywność pracy

 

XV OAK – Jażdżówki, 17-21 XI 2004

Organizatorzy: magistranci i doktoranci z UW
Liczba uczestników: 53
Eksperci:

 • prof. dr hab. Andrzej Podstolski (Zakład Fizjologii Wzrostu i Rozwoju Roślin WB UW)
 • mgr Piotr Kann, Pracownia Grafiki Komputerowej WWP, ASP Warszawa
 • dr Jarosław Słoń (UW) mgr Tomasz Majewski (UWM)
 • mgr Magdalena Kołodziejczyk, trener
 • dr Rafał Derlacz, Wydział Biologii UW

Temat wiodący: Informacja obrazowa i grafika prezentacyjna

 

XVI OAK – Serwy k. Augustowa, 4-6 III 2005

Organizatorzy: Koło Naukowe Biologów Uniwersytetu w Białymstoku
Liczba uczestników: 48
Eksperci:

 • dr Paweł Brzęk
 • dr Andrzej Gębczyński
 • dr Jarosław Słoń

Temat wiodący: Zastosowanie GIS w badaniach naukowych

 

XVII OAK – Dobczyce, 21-24 IV 2005

Organizatorzy: Koło Przyrodników Studentów UJ
Liczba uczestników: 33
Eksperci:

 • dr Jarosław Słoń – Zakład Hydrobiologii UW
 • mgr Piotr Kann – Pracownia Grafiki Komputerowej, Wydzial Wzornictwa Przemyslowego, ASP Warszawa
 • mgr Magdalena Kołodziejczyk – psycholog, trener
 • mgr inż. Wojciech Gardziński – AFIN Wojciech Gardziński

Temat wiodący: Psychologia wystąpień publicznych

 

XVIII OAK – Rogów (k. Koluszek), 9-12 III 2006

Organizatorzy: Koło Naukowe Ochrony Środowiska Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego
Liczba uczestników: 48
Eksperci:

 • dr Taida Tarabuła, Katedra Ochrony Lasu i Ekologii, Wydział Leśny SGGW
 • dr inż. Krzysztof Klimaszewski, Zakład Zoologii Wydział Nauk o Zwierzętach SGGW
 • dr inż. Piotr Sikorski, Katedra Ochrony Środowiska, Wydział Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu SGGW
 • dr inż Marek Sławski, Katedra Ochrony Lasu i Ekologii, Wydział Leśny SGGW
 • dr Jarosław Słoń, Zakład Hydrobiologii UW

Temat wiodący: Atrakcyjne formy prezentowania treści przyrodniczych

 

XIX OAK – Urwitałt, 9-13 IV 2008

Organizatorzy: Koło Naukowe Genetyki i Epigenetyki UW, Rada Doktorantów Wydziału Biologii UW, Rada Doktorantów Instytutu Biologii Doœwiadczalnej w Warszawie, Interdyscyplinarne Centrum Modelowania UW, Szkoła Festiwalu Nauki
Liczba uczestników: 79
Eksperci:

 • prof. dr hab Jerzy Dzik, Wydział Biologii UWprof. dr hab. Piotr Dawidowicz, Wydział Biologii UW
 • dr Jarosław Słoń
 • Krzysztof Michalski, Polskie Radio
 • Piotr Kann, grafik komputerowy
 • Magdalena Kołodziejczyk, Pracownia Rozwoju Osobistego FENIKS

Temat wiodący: Od słowa do słowa. Praca ze słowem pisanym i mówionym

 

XX OAK – Okoniec k. Poznania, 22-26 IV 2009

Organizatorzy: Samorząd Doktorantów Wydziału Biologii UAM, Koło Naukowe Przyrodników UAM, Samorzšd Doktorantów Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, Doktoranci Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Liczba uczestników:
Eksperci:

 • prof. dr hab Jerzy Dzik, Wydział Biologii UWprof. dr hab. Piotr Dawidowicz, Wydział Biologii UW
 • dr Jarosław Słoń
 • Krzysztof Michalski, Polskie Radio
 • Piotr Kann, grafik komputerowy
 • Magdalena Kołodziejczyk, Pracownia Rozwoju Osobistego FENIKS

Temat wiodący: "Nie tylko słowa coś mówią" – praca z przekazem niewerbalnym

 

XXI OAK – Spała, 25-28 X 2012

Organizatorzy: Studenckie Koło Naukowe Biologów (Sekcja Zoologii Bezkręgowców, Sekcja Ekologii Zwierząt) oraz Studenckie Koło Naukowe Młodych Biofizyków Piotr Gadawski, Kamil Hupało, Aleksandra Jakiel, Piotr Knysak, Aneta Majda, Ilona Olas, Dominika Popiel, Dagmara Rachalewska, Michał Rachalewski, Kamil Szymczak, Ewa Tomalak
Liczba uczestników: 45
Eksperci:

 • dr hab. Michał Grabowski,
 • dr Marek Michalski,
 • dr Krzysztof Pabis,
 • dr Mateusz Płóciennik,
 • dr hab. Mirosław Przybylski,
 • dr Jarosław Słoń

Temat wiodący: "Nie tylko słowa coś mówią" – praca z przekazem niewerbalnym

 

XXII OAK – Stare Budy, 20-24 III 2013

Organizatorzy: Warszawskie Międzyuczelniane Stowarzyszenie Biotechnologiczne "Symbioza" inż. Kamil Filip Trzebuniak, inż. Karolina Kafel, inż. Milena Tryfon, Adrian Gojdź, Edyta Dudek, inż. Katarzyna Hyra
Liczba uczestników: 36
Eksperci:

 • Piotr Kann
 • mgr, inż. Joanna Pietrzak
 • dr Jarosław Słoń

 

XXIII OAK – Obrzycko, 17-20 X 2013

Organizatorzy: Koło Naukowe Przyrodników UAM

 

XXIV OAK – Spała, 24 – 27 II 2014

Organizatorzy: Studenckie Koło Naukowe Biologów (Sekcja Zoologii Bezkręgowców)

 

XXV OAK – Budy Lucieńskie, 27-30 XI 2015

Organizatorzy: Warszawskie Międzyuczelniane Stowarzyszenie Biotechnologiczne "Symbioza"

 

XXVI OAK – Małe Ciche, 12-15 V 2016

Organizatorzy: Warszawskie Międzyuczelniane Stowarzyszenie Biotechnologiczne "Symbioza"

 

XXVII OAK – Spała, 25-29 X 2017

Organizatorzy: Sekcja Mykologiczno-Algologiczną SKNB (Uniwersytet Łódzki), Sekcja Zoologii Bezkręgowców SKNB (Uniwersytet Łódzki)
Warszawskie Stowarzyszenie Biotechnologiczne (WSB)  „Symbioza”