Eksperci

Jarosław F. Słoń – z wykształcenia biolog ewolucyjny, obecnie prowadzi przedmiot
„Podstawy prezentacji naukowej” na Uniwersytecie Warszawskim oraz szkolenia w tym zakresie w firmach zewnętrznych.

 

             Robert Lasek – doktorant i asystent w Zakładzie Genetyki Bakterii Uniwersytetu Warszawskiego.
             Prowadził warsztaty prezentacji naukowych m.in. na Uniwersytecie Gdańskim oraz Warszawskim.
              Wielokrotnie nagradzany za najlepsze wystąpienia na wielu konferencjach międzynarodowych. 

 

 

                                                       

Monika Aksmit-Koperska – Prężnie popularyzuję naukę na wielie sposob. 
 Zwycieżczyni pierwszej edycji FameLab w kraju. 
                       Doktorat ukończyła w zakresie nauk chemicznych na Uniwerystecie Jagiellońskim.                            
Serdecznie zapraszamy na stronę Moniki: 

dr Monika Aksamit-Koperska