Formy udziału w warsztatach

Przewidujemy wystąpienia ustne o tematyce naukowej oraz popularnonaukowej.
Maksymalny czas wystąpienia niezależnie od tematyki wynosi 5 minut.

Wystąpienia dłuższe niż 5 minut będą przerywane.


Postery należy wydrukować w orientacji pionowej w maksymalnym formacie A0.

 

Dodatkowo istnieje możliowść udziału biernego w warsztatach OAK 2018.


Archiwa